Заявление за регистрация на металотърсач

Заявление за регистрация на металотърсач

Попълнете и изпратете до Министерството на културата на адрес : София 1000 Център , бул. Александър Стамболийски 17.